CO JE TO KRUHOHÝ TRÉNINK ?

ÚROVEŇ A ROZDĚLENÍ

Kruhový trénink je velice efektivní metoda cvičení, kde si procvičíte a posílíte celé tělo.   Hodina je rozdělena na 3 části. Rozcvička, intervalový trénink a protažení. Kruháč, jak tomu zkráceně říkáme, je vysoko intenzivní cvičení rozdělené do několika stanovišť. Na každém stanovišti setrváváme určitý interval, následuje krátká pauza a potom další stanoviště. Náročnosti se od sebe liší pouze dobou trváním. U všech cviků jsou modifikace pro těžší ale i lehčí variantu. Stejný kruháč proto může odjet začátečník nebo i zdatný sportovec.


1. ÚROVEŇ (začátečník)

Je určena pro ty, kteří se cvičením nemají zkušenosti nebo např. dlouho necvičili. Na těchto hodinách je kladen důraz na naučení správné techniky prováděných cviků. Celkové zpevnění těla a přivyknutí na pohyb, získání kondice a koordinace svého těla. Na této hodině jsou použity nižší intervaly a méně nároční cviky. 

2. ÚROVEŇ (pokročilý)

Je určena pro ty, kteří již se cvičením mají nějakou zkušenost, technika základních komplexních cviků jako je dřep, klik, shyb, mrtvý tah, swing, apod. je zvládnutá a chtějí svoje tělo, co se týče aspektů jako je kondice, koordinace a síla, posouvat dál a to v jednom celku stále dopředu a vybudovat si "universální tělesnou schránku". Intervaly jsou vyšší a cviky většinou náročnější.